Opwek Energie op
Rijksvastgoed .

De Rijksoverheid heeft als doel om een bijdrage aan de energietransitie te leveren door waar mogelijk grond en water ter beschikking te stellen. Met dit doel is het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) in het leven geroepen waarin de overheid verkent waar en hoe zij met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden.

Dubbelgebruik knooppunten

In het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijksgrond’ wordt dit vraagstuk in opdracht van Ministerie van Economische zaken en klimaat door de Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf verkend.

Er heeft een verkenning plaatsgevonden en vooral zon langs de snelwegen is favoriet. Door ruimte dubbel te benutten kunnen wij op slimme manier de klimaatdoelen halen. De inzet van de ruimte op en nabij deze 4 knooppunten is daar een mooi voorbeeld van. Echter is dit nog maar het begin van het inzetten van Rijksgrond voor duurzame energie opwekking. Op meer plekken langs de A7 maar ook op andere snelwegen in Noord-Holland worden in de toekomst naar verwachting zonneparken gerealiseerd.

Het eerste pilotproject Zon Langs De A7

Ecorus heeft één van de eerste projecten “Zon Langs De A7” voortgekomen uit het programma OER definitief gegund gekregen. Het project heeft een grootte van ongeveer 5,5 hectare en omvat de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zonneparken op en nabij vier knooppunten langs de A7 tussen Hoorn en den Oever. Het project zal zonder SDE++ subsidie worden uitgevoerd in samenwerking met de omgeving. De knooppunten waar de zonnepark zullen worden gerealiseerd zijn 10 Wognum, 10a Abbekerk, 11 Medemblik en 12 Middenmeer. Deze knooppunten behoren tot aan twee verschillende grondeigenaren, namelijk Rijksvastgoedbedrijf en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en vallen binnen de gemeenten Medemblik (Wognum, Abbekerk en Medemblik) en Hollandskroon (Middenmeer), gelegen in provincie Noord-Holland. Elk knooppunt is in staat om ongeveer 1 tot 2,5 MW aan hernieuwbare energie op te wekken. De verwachting is dat de parken medio 2025 gereed zullen zijn.

Onderdeel van
Regionale Energie
Strategie van
Noord-Holland Noord .

Het opwekken van duurzame energie langs snelwegen is één van de kansen die in de Regionale Energiestrategieën zijn onderzocht. Er lijkt ook veel draagvlak voor te bestaan, met name zonnepanelen in de berm. De te realiseren zonnevelden langs de A7 maken deel uit van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES) en dragen bij aan de landelijke doelstelling, vastgelegd in het klimaatakkoord, dat in 2030, 70% van de stroom uit hernieuwbare bronnen (o.a. Zonnepanelen) komt.