Zon Langs De A7

Het project Zon Langs De A7 is een duurzaam initiatief dat gericht is op het opwekken van zonne-energie langs de snelweg A7 in Noord-Holland. Het is één van de tien pilotprojecten van het programma Energie Op Rijksgrond (OER) en omvat vier knooppunten 10. Wognum, 10a. Abbekerk, 11. Medemblik en 12. Middenmeer. Inmiddels kent het programma OER meer dan 20 projecten verdeeld over heel Nederland.

Het project heeft als doel om zonne-energie op te wekken en zoveel mogelijk te gebruiken voor lokale consumptie. Op deze website vindt u informatie over de doelstellingen, planning, voortgang en resultaten van het project. Ook kunt u hier terecht met feedback en vragen.

INITIATIEF VAN O.A.

hollandskroon
medemblik
liander
HHN
rvo
rijkswaterstaatt
rijksvastgoed
noordholland

De waarde van
Zon Langs De A7

Lokaal eigenaarschap
en participatie

Wij vinden, samen met de betrokken partijen, dat draagvlak voor duurzame energieopwekking heel belangrijk is. Het draagvlak wordt vergroot als inwoners de kans krijgen om te participeren met het project. Tevens stimuleren wij hiermee de betrokkenheid vanuit de omgeving. In dit project besteden wij vanaf het eerste moment aandacht aan participatie. Participatie onderscheidt 2 vormen: Procesparticipatie & Financiele participatie.

Landschappelijke inpassing

Het project hecht grote waarde aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark in de omgeving. Het startpunt van de realisatie van het park is dan ook de landschappelijke inpassing. Samen met een landschapsarchitect zullen wij de omgeving betrekken om te kijken naar de meeste geschikte manier om het zonnepark optimaal in te passen in het landschap. Daarbij houden we ook rekening met het behoud en het vergroten van de biodiversiteit in de omgeving van het zonnepark.

Transport elektriciteit (netcapaciteit)

Beschikbare netcapaciteit is in Noord-Holland een enorme grote uitdaging voor iedereen die betrokken is bij de realisatie van duurzame energieopwekkingsprojecten. Het lokale verbruik van opgewekte zonne-energie draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de lokale economie en kan zelfs helpen bij het oplossen van netcongestie, waardoor het netwerk wordt ontlast en de energie efficiënter wordt gebruikt. 

Verkenningsfase
|
Wognum
| 2025
Zonnepark Wognum
1.000 kwp
De locatie Wognum heeft een totaal grootte van 0,71 hectare. Naar schatting zullen er 1500 panelen geplaatst worden. De locatie bevindt zich in het polderlandschap van West-Friesland en is omgeven door dubbele rijen bomen en boomgroepen die tevens...
Verkenningsfase
|
Abbekerk
| 2025
Zonnepark Abbekerk
2.500 kwp
Op de locatie Abbekerk zal het zonnepark een totale grootte hebben van 2,13 hectare en er worden naar schatting 4800 panelen geplaatst. Deze locatie is gelegen in het open polderlandschap van West-Friesland, waar de beplanting minder zwaar is...
Verkenningsfase
|
Middenmeer
| 2025
Zonnepark Middenmeer
1.000 kwp
De locatie Middenmeer heeft een totale oppervlakte van 0,64 hectare en er wordt geschat dat er ongeveer 1800 panelen geplaatst zullen worden. Het gebied bevindt zicht op de grens van Wieringermeerpolder en de Anna Paulownapolder, direct aan de...
Verkenningsfase
|
Medemblik
| 2025
Zonnepark Medemblik
2.000 kwp
Op de locatie Medemblik zal naar schatting een zonnepark van 1,39 hectare worden gerealiseerd met ongeveer 3800 panelen. Deze locatie bevindt zich op de grens van het polderlandschap van West Friesland en de Wieringermeerpolder, naast de West-Friese Dijk....

Van A tot Zon Langs De A7

Momenteel zijn we bezig met de verkenningsfase van het project. Hierbij doorlopen we verschillende stappen om te kijken naar de haalbaarheid van het project en identificeren we knelpunten en kansen. We gaan ook op bezoek bij de locaties en kijken naar de technische en financiele haalbaarheid. Daarnaast willen we graag kennis maken met de omgeving. We starten met de dorpsraden en daarna zullen de omwonenden en bedrijven benaderen om te bespreken hoe we het project op een goede manier kunnen integreren in de omgeving. Per knooppunt zal het schetsontwerp verder uitgewerkt worden waarbij we streven naar een optimale landschappelijke inpassing in combinatie met een passende PV-installatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de zes fasen waarin het ontwikkelen en exploiteren van de zonneparken op de vier knooppunten langs de A7 is onderverdeeld:
Eind Q2 2023
Verkenningsfase
In deze fase worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de gemeentes en kernraden. Tijdens eens kick-off bijeenkomst is het plan toegelicht en de eerste ideeën voor het park gepresenteerd.
Eind Q3 2023
Haalbaarheidsfase
Na de kick-off worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Het ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden.
Eind Q3 2024
Ontwerpfase
Na de kick-off worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Het ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden
Eind Q4 2024
Financieringsfase
In deze fase worden er overeenkomsten vastgelegd met belanghebbenden en investeerders om de financiering van het project te realiseren.
Start Q2 2025
Uitvoeringsfase
In deze fase wordt de installatie van het zonnepark uitgevoerd door Ecorus. Er is communicatie met de omgeving en er is ruimte voor vragen over de bouw.
Start Q3 2025
Exploitatiefase
In deze fase wordt het zonnepark in gebruik genomen en wordt er gestart met de exploitatie ervan. Periodiek is er aandacht voor het onderhoud en beheer van het park.
Eind Q2 2023
Verkenningsfase
In deze fase worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de gemeentes en kernraden. Tijdens eens kick-off bijeenkomst is het plan toegelicht en de eerste ideeën voor het park gepresenteerd.
Eind Q3 2023
Haalbaarheidsfase
Na de kick-off worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Het ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden.
Eind Q3 2024
Ontwerpfase
Na de kick-off worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Het ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden
Eind Q4 2024
Financieringsfase
In deze fase worden er overeenkomsten vastgelegd met belanghebbenden en investeerders om de financiering van het project te realiseren.
Start Q2 2025
Uitvoeringsfase
In deze fase wordt de installatie van het zonnepark uitgevoerd door Ecorus. Er is communicatie met de omgeving en er is ruimte voor vragen over de bouw.
Start Q3 2025
Exploitatiefase
In deze fase wordt het zonnepark in gebruik genomen en wordt er gestart met de exploitatie ervan. Periodiek is er aandacht voor het onderhoud en beheer van het park.

Samenwerken aan een duurzame toekomst​

Het ontwikkelen van zonneparken is een complex proces dat vereist dat verschillende disciplines samenwerken. Dit project wordt daarom ontwikkeld in nauwe samenwerking met de lokale overheid, de omwonenden en een interdisciplinair projectteam.

Het project wordt uitgevoerd door een interdisciplinair projectteam, bestaande uit Ecorus (Projectontwikkelaars), VlugP (Landschapsarchitecten), E-Turn (Technische ontwerpers), Zonnepanelen Delen (Duurzame financiering en investeringen), Fastned (Duurzame mobiliteit) en The Imagineers (Visuele communicatie & beeldvorming). Wij samen zijn verantwoordelijk voor het participatietraject, ontwerp, engineering, bouw en onderhoud & monitoring.

Ecorus coördineert het project en brengt de verschillende disciplines samen. Ook hebben zij een belangrijke rol bij het betrekken van de omwonenden en zorgen ervoor dat hun mening wordt meegenomen in de uitwerking van het project.

Door de krachten te bundelen zal Zon Langs De A7 tot een succesvol project worden gemaakt dat niet alleen bijdraagt aan de energietransitie, maar ook in harmonie is met de omgeving en de omwonende.

Zon Langs De A7 in getallen

0 +

m2

0

Knooppunten

0 +

Zonnepanelen

Heeft u vragen over Zon Langs De A7?

Contact ons

We houden je
graag up-to-date

Geen nieuws-items om te tonen.
Geen nieuws-items om te tonen.

Vrijblijvend
advies op maat .

Verduurzamen willen wij allemaal, maar wat is de juiste stap om direct te verduurzamen? Maak een afspraak met een van onze solar adviseur voor een advies op maat. Geheel vrijblijvend.