Eind Q2 2023

Verkenningsfase

In deze fase worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de gemeentes en kernraden. Tijdens eens kick-off bijeenkomst is het plan toegelicht en de eerste ideeën voor het park gepresenteerd.

Verkenningsfase
|
Wognum
| 2025
Zonnepark Wognum
1.000 kwp
De locatie Wognum heeft een totaal grootte van 0,71 hectare. Naar schatting zullen er 1500 panelen geplaatst worden. De locatie bevindt zich in het polderlandschap van West-Friesland en is omgeven door dubbele rijen bomen en boomgroepen die tevens...
Verkenningsfase
|
Abbekerk
| 2025
Zonnepark Abbekerk
2.500 kwp
Op de locatie Abbekerk zal het zonnepark een totale grootte hebben van 2,13 hectare en er worden naar schatting 4800 panelen geplaatst. Deze locatie is gelegen in het open polderlandschap van West-Friesland, waar de beplanting minder zwaar is...
Verkenningsfase
|
Middenmeer
| 2025
Zonnepark Middenmeer
1.000 kwp
De locatie Middenmeer heeft een totale oppervlakte van 0,64 hectare en er wordt geschat dat er ongeveer 1800 panelen geplaatst zullen worden. Het gebied bevindt zicht op de grens van Wieringermeerpolder en de Anna Paulownapolder, direct aan de...
Verkenningsfase
|
Medemblik
| 2025
Zonnepark Medemblik
2.000 kwp
Op de locatie Medemblik zal naar schatting een zonnepark van 1,39 hectare worden gerealiseerd met ongeveer 3800 panelen. Deze locatie bevindt zich op de grens van het polderlandschap van West Friesland en de Wieringermeerpolder, naast de West-Friese Dijk....

Van A tot Zon Langs de A7

Eind Q2 2023
Verkenningsfase
In deze fase worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de gemeentes en kernraden. Tijdens eens kick-off bijeenkomst is het plan toegelicht en de eerste ideeën voor het park gepresenteerd.
Eind Q3 2023
Haalbaarheidsfase
Na de kick-off worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Het ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden.
Eind Q3 2024
Ontwerpfase
Na de kick-off worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Het ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden
Eind Q4 2024
Financieringsfase
In deze fase worden er overeenkomsten vastgelegd met belanghebbenden en investeerders om de financiering van het project te realiseren.
Start Q2 2025
Uitvoeringsfase
In deze fase wordt de installatie van het zonnepark uitgevoerd door Ecorus. Er is communicatie met de omgeving en er is ruimte voor vragen over de bouw.
Start Q3 2025
Exploitatiefase
In deze fase wordt het zonnepark in gebruik genomen en wordt er gestart met de exploitatie ervan. Periodiek is er aandacht voor het onderhoud en beheer van het park.
Eind Q2 2023
Verkenningsfase
In deze fase worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de gemeentes en kernraden. Tijdens eens kick-off bijeenkomst is het plan toegelicht en de eerste ideeën voor het park gepresenteerd.
Eind Q3 2023
Haalbaarheidsfase
Na de kick-off worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Het ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden.
Eind Q3 2024
Ontwerpfase
Na de kick-off worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Het ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de belanghebbenden
Eind Q4 2024
Financieringsfase
In deze fase worden er overeenkomsten vastgelegd met belanghebbenden en investeerders om de financiering van het project te realiseren.
Start Q2 2025
Uitvoeringsfase
In deze fase wordt de installatie van het zonnepark uitgevoerd door Ecorus. Er is communicatie met de omgeving en er is ruimte voor vragen over de bouw.
Start Q3 2025
Exploitatiefase
In deze fase wordt het zonnepark in gebruik genomen en wordt er gestart met de exploitatie ervan. Periodiek is er aandacht voor het onderhoud en beheer van het park.

Heeft u vragen over Zon Langs De A7?

Contact ons