Projecten

Fase projecten

Verkenningsfase

Zonnepark Wognum

|
Wognum
| 2025
De locatie Wognum heeft een totaal grootte van 0,71 hectare. Naar schatting zullen er 1500 panelen geplaatst worden. De locatie bevindt zich in het polderlandschap van West-Friesland en is omgeven door dubbele rijen bomen en boomgroepen die tevens dienen als begeleiding van de rijbanen en het viaduct. Hierdoor ontstaat er een groene kamer achtige ruimtebeleving op en rondom de afslag. Het zonnepark zal gerealiseerd worden in een aangrenzende groene ruimte tussen de snelweg en de lokale weg die de snelweg...

Verkenningsfase

Zonnepark Abbekerk

|
Abbekerk
| 2025
Op de locatie Abbekerk zal het zonnepark een totale grootte hebben van 2,13 hectare en er worden naar schatting 4800 panelen geplaatst. Deze locatie is gelegen in het open polderlandschap van West-Friesland, waar de beplanting minder zwaar is en bestaat uit korte rijen en los gestrooide bomen met een natuurlijke onder begroeiing. Het zonnepark zal op alle vier de vlakken gerealiseerd worden. Het moderne verkeerskundige ontwerp geeft een minder symmetrisch beeld en de afslag is minder dominant aanwezig in het...

Verkenningsfase

Zonnepark Middenmeer

|
Middenmeer
| 2025
De locatie Middenmeer heeft een totale oppervlakte van 0,64 hectare en er wordt geschat dat er ongeveer 1800 panelen geplaatst zullen worden. Het gebied bevindt zicht op de grens van Wieringermeerpolder en de Anna Paulownapolder, direct aan de westzijde van de Afsluitdijk. Het landschap van de Afsluitdijk en de polder is open en grootschalig van karakter. Om de afslag te begeleiden en het zicht op de directe omgeving af te schermen, zijn er bomenrijen geplant langs de rijbanen en het...

Verkenningsfase

Zonnepark Medemblik

|
Medemblik
| 2025
Op de locatie Medemblik zal naar schatting een zonnepark van 1,39 hectare worden gerealiseerd met ongeveer 3800 panelen. Deze locatie bevindt zich op de grens van het polderlandschap van West Friesland en de Wieringermeerpolder, naast de West-Friese Dijk. Om de afslag te omringen en het zicht op de omgeving af te schermen, zijn er bomenrijen geplant langs de rijdbanen en het viaduct van de N239. De snelwegbeplanting is verbonden met bosstroken, waarmee de hoek tussen de dijk en de verkaveling...